Hitta din marknad

När du ska starta ett företag som säljer en produkt är en viktig fråga att reda ut för dig själv, innan du börjar lägga pengar i ditt företag, vilken marknad du ska satsa att etablera dig på. Det mest naturliga är sannolikt att du tänker att du ska etablera dig på din hemmamarknad, det vill säga i ditt eget land, men det är inte självklart att det är det bästa alternativet. Det finns visserligen stora fördelar med att välja sin ”egen” marknad – man känner målgruppen väl, man kan språket och valutan, och finner det således sannolikt lättare att sätta pris på sin produkt än i andra länder. Men det behöver ändå inte betyda att hemmamarknaden är den bästa för din produkt. Som exempel kan nämnas svenska barnkläder, som är en relativt mättad marknad i Sverige. Om du vill sälja barnkläder från svenska designers är det därför en bra idé att titta på andra marknader, till exempel den japanska. Det finns stor efterfrågan på svenska barnkläder i Japan, men få återförsäljare, vilket gör att den japanska marknaden sannolikt är den rätta i just det fallet.

Att etablera dig på ett annat lands marknad för dock med sig stora kostnader, eftersom du troligen behöver anlita hjälp med översättning och lokalisering av all din marknadsföring och din hemsida. Då kan det vara bra att veta att du från företag som Capcito kan få hjälp med att ta fördelaktiga företagslån, som kan ge dig det kapital du behöver för att etablera ditt företag och din produkt på just rätt marknad för dig.